E-ZNANJE ZA VSE GENERACIJE
KONTAKTIRAJTE NAS!
Tukaj smo, da vam pomagamo!
Simbioza Genesis, socialno podjetje, Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana Telefon: 040-336-311, Elektronska pošta: info@simbioza.eu
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon

MICROSOFT OFFICE ACCESS

(8-urna delavnica) 

Razpisani termin:

Access - obvladaj delo s podatki (8-urna delavnica, 14. 4. 2018, med 9.00 in 15.30 uro)

Access - izdelaj lastno bazo podatkov: Trenutno ni razpisanega termina.

Lokacija: Dunajska 22, Ljubljana

.

DELAVNICA ACCESS - IZDELAJ LASTNO BAZO PODATKOV: 

Delavnica je namenjena vsem, ki želite obvladati izdelavo lastne podatkovne zbirke. Pri delu se srečujete z večjo količino podatkov, ki jih je potrebno shraniti v podatkovni zbirki Microsoft Accessa ali pa imate podatke v kateri od drugih relacijskih podatkovnih zbirk (SQL Server, Oracle, IBM DB2, SAP…) in jih je potrebno ustrezno dopolniti in preoblikovati za nadaljnjo uporabo. Ko vam Microsoft Excel zaradi določenih omejitev za delo z podatkovnimi zbirkami ne zadostuje več in želite izdelati podatkovno zbirko, ki bo zadostila vašim specifičnim zahtevam.

Vsebina delavnice:

 • Ustvarjanje in urejanje baze podatkov (ustvarjanje nove baze podatkov, urejanje referenc med razpredelnicami, nastavljanje osnovnih ključnih polj, uveljavljanje referenčne integritete, tuji ključi, urejanje in spreminjanje odnosov, možnosti navigacije, spreminjanje pogleda, varnostno kopiranje podatkov, stiskanje baze podatkov, šifriranje baze podatkov z geslom, združevanje baz, obnovitev podatkov, tiskanje in izvažanje baze podatkov - tiskanje podatkov, tiskanje poročil)

 • Ustvarjanje razpredelnice (ustvarjanje novih razpredelnic, vnašanje zunanjih podatkov v razpredelnice, ustvarjanje povezanih razpredelnic iz zunanjih virov, vnašanje iz drugih baz podatkov, formatiranje razpredelnice, upravljanje s podatki - dodajanje, brisanje, iskanje, zamenjava podatkov, filtriranje, grupiranje podatkov, ustvarjanje in spreminjanje polj

 • Ustvarjanje poizvedb (navzkrižne poizvedbe, ustvarjanje parametrov za poizvedbo, ustvarjanje poizvedb z različnimi razpredelnicami, shranjevanje in brisanje poizvedb, spreminjanje poizvedb - preimenovanje, dodajanje novih polj, brisanje polj, sortiranje podatkov v poizvedbah, formatiranje polj v poizvedbah, grupiranje in povzetek podatkov, uporaba osnovnih operatorjev)

 • Ustvarjanje obrazcev (ustvarjanje novih obrazcev, shranjevanje in brisanje obrazcev, kontrole obrazca - dodajanje, premikanje kontrol obrazca, spreminjanje baze podatkov, brisanje kontrol obrazca, nastavitve lastnosti obrazca, upravljanje oznak, formatiranje obrazca)

 • Ustvarjanje poročil (ustvarjanje novega poročila, brisanje poročila, nastavitve upravljanja poročil - grupiranje poročila s polji, sortiranje podatkov, spreminjanje baze podatkov, upravljanje z oznakami, formatiranje poročila - dodajanje ozadij, spreminjanje vrstnega reda, vstavljanje glav in nog, vstavljanje slik, številčenje strani, dodajanje tem, sprememba obstoječih poročil)

Cena 8-urne delavnice: 30 EUR (Cena vključuje: strokovno izvedbo 8-urne delavnice, učno gradivo, potrdilo, pomoč preko elektronske pošte po delavnici.)

Microsoft Acess najdemo v paketu z ostalimi Microsoft Office orodij in je eden izmed programov, ki omogoča zelo učinkovit način shranjevanja ter obdelave velike količine podatkov. Delavnica je namenjena vsem, ki želite spoznati delo s podatkovnimi zbirkami, se pri delu srečujete z večjo količino podatkov, vam Excel zaradi določenih omejitev ne zadostuje več in želite iz podatkov izluščiti ustrezne informacije ter jih predstaviti na ličnih poročilih.

DELAVNICA ACCESS - OBVLADAJ DELO S PODATKI: 

Delavnica je namenjena vsem, ki želite obvladati delo s podatkovnimi zbirkami in se pri delu srečujete z večjo količino podatkov, ki so shranjeni v podatkovni zbirki Microsoft Accessa ali pa kakšni od drugih relacijskih podatkovnih zbirk (SQL Server, Oracle, IBM DB2, SAP…). Ko vam Microsoft Excel zaradi določenih omejitev ne zadostuje več in želite iz podatkov izluščiti ustrezne informacije ter jih predstaviti na ličnih poročilih.

Vsebina delavnice:

 • Osnovno o delu v bazi podatkov (odpiranje baze podatkov, pregled referenc med razpredelnicami, pregled ključnih polj, pregled referenčne integritete, tuji ključi, razumevanje odnosov, možnosti navigacije, spreminjanje pogleda, uvažanje baze podatkov - tiskanje podatkov, tiskanje poročil)

 • Delo z razpredelnico (spreminjanje razpredelnic, vnašanje zunanjih podatkov v razpredelnice, uporaba povezanih razpredelnic iz zunanjih virov, vnašanje iz drugih baz podatkov, formatiranje razpredelnice, upravljanje s podatki - dodajanje, brisanje, iskanje, zamenjava podatkov, filtriranje, grupiranje podatkov, ustvarjanje in spreminjanje polj

 • Ustvarjanje poizvedb (navzkrižne poizvedbe, ustvarjanje parametrov za poizvedbo, ustvarjanje poizvedb z različnimi razpredelnicami, shranjevanje in brisanje poizvedb, spreminjanje poizvedb - preimenovanje, dodajanje novih polj, brisanje polj, sortiranje podatkov v poizvedbah, formatiranje polj v poizvedbah, grupiranje in povzetek podatkov, uporaba osnovnih operatorjev)

 • Ustvarjanje poročil (ustvarjanje novega poročila, brisanje poročila, nastavitve upravljanja poročil - grupiranje poročila s polji, sortiranje podatkov, spreminjanje baze podatkov, upravljanje z oznakami, formatiranje poročila - dodajanje ozadij, spreminjanje vrstnega reda, vstavljanje glav in nog, vstavljanje slik, številčenje strani, dodajanje tem, sprememba obstoječih poročil)

 • Osnovno o delu z obrazci (odpiranje obrazcev, delo s podatki s pomočjo obrazca)

Cena 8-urne delavnice: 30 EUR (Cena vključuje: strokovno izvedbo 8-urne delavnice, učno gradivo, potrdilo, pomoč preko elektronske pošte po delavnici.)